Coupon Code: 11684 Language:ENGLISH |简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

Yang Peng Jin Jiang Hotel profile

2019/2/16 20:56:36
Yangzhou Yangpeng Hotel Plaza Limited is Yangzhou Pengfei development limited a wholly-owned subsidiary of. Yang Peng Jin Jiang Grand Hotel is four star hotel Shanghai Jinjiang group, the Yangzhou Yang Peng Hotel Plaza Limited invested. Luxury decoration, business facilities, wireless network coverage; geographic location in downtown Yangzhou, is carefully designed for business travelers for modern business The Inn Boutique.
Author:管理员

Zijingang International Hotel Hangzhou traffic info

Business zone:Xixi Wetland Scenic Area
Area:xihuqu
Address:Zhejiang · hangzhou · xihuqu - No. 796 Shenhua Road, Xihu District, Hangzhou, China