Coupon Code: 11684 Language:ENGLISH |简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

Hangzhou Foulu Village profile

2019/2/16 20:55:53
Hangzhou Foulu Village is 20 kilometers to Hangzhou and 90 minutes' driving to Hongqiao Airport.
It offers various rooms, each equipped with LCD TV, safe box and broadband internet access.
Author:管理员

Zijingang International Hotel Hangzhou traffic info

Business zone:Xixi Wetland Scenic Area
Area:xihuqu
Address:Zhejiang · hangzhou · xihuqu - No. 796 Shenhua Road, Xihu District, Hangzhou, China